Phím tắt

Phím tắt chung

 • Chuyển đến Bảng điều khiển:
  g sau đó d
 • Trình duyệt một project:
  g sau đó p
 • Tìm issue:
  g sau đó i
 • Open Structure:
  g sau đó s
 • Quản lý Tìm kiếm nhanh:
  g sau đó g
 • Tìm nhanh:
  /
 • Tạo một issue:
  c
 • Hoạt động nhanh:
  .
 • Mở phím tắt trợ giúp:
  ?
 • Open Plans shortcut help:
  p sau đó ?
 • Go to the View plans page:
  p sau đó v
 • gửi mẫu:
  Alt + nhiều

Điều hướng công việc

 • Xem issue đã chọn:
  o hoặc Nhập
 • issue tiếp theo:
  j
 • issue trước:
  k
 • Toggle issue fullscreen:
  z
 • Dock/Undock the Filters Panel:
  [
 • Hoạt động tiếp theo:
  n
 • Hoạt động trước:
  p
 • Trường tìm kiếm mục tiêu:
  f
 • Tìm kiếm các vấn đề:
  u
 • Switch filter view:
  t
 • Detail View Order by:
  y
 • Select issue detail view:
 • Select list view:

Hoạt động công việc

 • chỉnh sửa Issue:
  e
 • Giao issue:
  a
 • Nhận xét về công việc:
  m
 • Chỉnh sửa nhãn issue:
  l
 • Chuyển đến trường để chỉnh sửa:
  ,
 • Assign To Me:
  i